Tannhelseinformasjon for pasienten

Nyere forskning har vist, at i samtale med lege / tannlege er det ikke alltid pasientene får med seg alt som blir sagt under konsultasjon, eller i forbindelse med behandling. Det er lett å glemme deler av den informasjonen man har fått i forbindelse med behandlingen. Og det kan føre til misforståelser. For å prøve å gjøre informasjonen mer tilgjengelig har vi lagt ut behandlingsinformasjon.

Det er vårt mål at enhver pasient skal være best mulig informert om sin egen tannhelsesituasjon.

tannhelse

Hensikten med å legge ut tannhelseinformasjonen er

Gi generell informasjon om tannbehandling for de som besøker vårt nettsted.

Gi informasjon til de av våre pasienter som skal påbegynne en behandling, og ønsker å få informasjon om hva behandlingen går ut på før de starter. Dette kommer i tillegg til den informasjon de allerede har fått hos oss.

Reinformere de som har gjennomgått en behandling. De kan her søke mer informasjon når de kommer hjem, om de ønsker det. Dette kommer i tillegg til den informasjonen de fikk både i forkant og under behandlingen.

Vanlige problemer

Her omtales munntørrhet, tannlegeskrekk, visdomstenner, tanngnissing, ising i tennene, dårlig ånde og tannsten.

Les mer