Rotfylling - Hvorfor?

Det finnes flere årsaker til at pulpa inne i tannen dør, bl.a karies, fyllinger som lekker og tanngnissing.

En betennelse eller infeksjon inne i tannen betyr at pulpa er skadet. Plages du av murrende verking, følsomhet for kulde og varme, hevelse og ømhet kan det være tegn på en skadet pulpa, Det er imidlertid ikke alltid du får symptomer.

En levende pulpa er selvfølgelig å foretrekke, men tannen kan likevel reddes selv om pulpa skulle dø. Løsningen er rotbehandling.

Hvordan foregår rotbehandling?
Rotbehandling innebærer at tannlegen fjerner årsaken til skaden, f.eks karies, om det er mulig. Deretter tas pulpa bort og rotkanalen fylles igjen. Det vanligste fyllingsmaterialet er guttaperka, et gummilignende materiale som klistres fast i kanalen. Til slutt fremstilles en fylling eller en krone som erstatning for den skadde tannkronen.

Behandlingen utføres som oftest med lokalbedøvelse og er smertefri. Om pulpa er død behøves som regel ingen bedøvelse. Det finnes altså ingen grunn til å være engstelig for at behandlingen skal gjøre vondt.

Rotfyllinger (Endodonti)

I vår praksisfilosofi sier vi at vi skal tilby våre pasienter best mulig behandling. Som en konsekvens av dette ønsket, henviser vi i de aller fleste tilfeller våre pasienter som har behov for rotfyllinger, til en spesialist i rotfylling.

Noen pasienter stiller seg spørrende til hvorfor det er nødvendig, når behovet for å utføre rotfyllingsbehandling på en tann oppstår. Og hvorfor undertegnede velger i de fleste tilfeller ikke utfører behandlingen selv..

Jeg forespurte derfor en av våre samarbeidende rotfyllingspesialister, tannlege spesialist i endodonti Lars Døving, om han kunne belyse, på en måte som pasienten kan forstå, hvorfor det er riktig å henvise pasienter som trenger rotfyllingsbehandling til en spesialist i rotfylling.

Jeg vedlegger hans uttalelse i sin helhet. Den er lagt ut i sin helhet på slutten av denne siden Jeg håper hans orientering kan være opplysende og gi forståelse for nødvendigheten av dette nære samarbeid mellom den allmennpraktiserende tannlege og rotfyllingspesialisten for å gi hver enkelt pasient best mulig tannhelse på kort og lang sikt.

Det er viktig for våre pasienter at rotfyllingsbehandlinger blir gjort med så høy grad av suksess som mulig på kort og lang sikt. Og at vi ikke får nye infeksjoner i en et allerede rotfylt tann.
Rotfylte tenner vil fremstå som mer sprø enn tenner som ikke er rotfylte. Derfor vil det være en større risiko for brudd i en rotfylt tann enn en som ikke er rotfylt.

I mange tilfeller kan tannen være så svekket i etterkant av rotfyllingsbehandlingen, at det vil være fornuftig å setter en krone / stift krone på tannen, i stedet for en fylling, for å redusere sjansen for brudd. Dette er en relativt sett mer kostbar form for behandling. Det er derfor viktig at grunnbehandlingen (rotfyllingen) har det høyest mulig sjanse for å være vellykket. En eventuell rebehandling kan medføre at det da må fremstilles en ny krone / stift krone på tannen.

Kontakt oss for konsultasjon

Ønsker du en uforpliktende konsultasjon hvor vi kan informere deg ytterligere så ta gjerne kontakt med oss telefon 22 42 04 16 eller via e-post på resepsjon@tannatelieret.no

Før behandling

Etter behandling

rotfyllingrotfylling
rotfyllingrotfylling

Røntgenbildene viser situasjonen før og etter rotfyllingsbehandling. Behandlingen er utført av en av våre samarbeidende rotfyllingspesialister, tannlege spesialist i endodonti, Rafael Marques da Silva.