Teamet på TannAtelieret

Teamet på TannAtelieret består av mennesker som er engasjerte og dedikerte! Vi vil hjelpe deg til å få best mulig tannhelse. Kravene til personlig integritet, engasjement og faglig dyktighet hos den enkelte vil alltid være viktig fordi vi mener våre pasienter fortjener at vi yter vårt beste.

Tannlege

Bjørn

Tannlege
Tannpleier

Amanda

Tannpleier
null

Mina

Tannlege
null

Mohammed

Tannlege
Resepsjon

Eva

Resepsjon
Klinikksjef

Lene

Klinikksjef
Tannhelsesekretær

Anneli

Tannhelsesekretær

Praksis filosofi

Hensikten med vår eksistens er å gi våre pasienter råd, veiledning rundt alle sider ved deres tannhelse. Fokus vil alltid være rettet mot forebyggende behandling da dette gir den enkelte bedre tannhelse, mindre behandling og lavere behandlingskostnader. Vi skal også gi veiledning om alternative behandlingsprosedyrer som er tilgjengelig for pasientene.

Overlegne kvalitative produkter og tjenester

TannAtelieret skal avgi behandling og tjenester som er av den høyeste kvalitative standard. Behandlingen skal være basert på de siste vitenskaplige data og erfaringsgrunnlag. Denne behandlingen skal ha langvarig verdi for de pasienter vi behandler. Å føle, tjene og tilfredsstille den enkeltes behov, vil hjelpe oss til å kunne bli blant de ledende innen private tannlegetjenester.

Spesielle mennesker

Dyktige medarbeidere er klinikkens største verdi. Bare de dyktigste menneskene er bra nok – på hvert område. Disse menneskene er interessert i det de gjør. De er motivert til å oppnå resultater. De kjennetegnes ved at de har høy kvalitativ standard og integritet. De er interessert i å være langtids deltakere, og de har en fleksibel oppbyggende ånd. Ethvert individs ansvarsområde går utover det til enhver tid gjeldende stillingsinstruks. Personlig initiativ, som oftest viser seg ved å motivere og samarbeide med andre medarbeidere, vil bli belønnet.

Markedsprofil

En vilje til å vinne.
Vi skal markedsføre våre tjenester på en slik måte at vi tiltrekker oss klienter som er innstilt på og verdsetter tannbehandling av den høyeste kvalitative standard gitt under en varm og vennlig atmosfære.

Vekts

Det er den eneste måleenheten på suksess.
Økonomisk vekst er nøkkelen til å oppnå og beholde posisjonen blant de ledende innen privat tannhelsetjeneste. Veksten vil sørge for at vi kan fortsette i videre generasjoner. Økonomisk vekst er nødvendig for å oppgradere og være i fremkant av den teknologiske utvikling noe som kommer pasientene til gode. Alle skal medvirke til at vi beholder en produktiv og samarbeidende enhet.

Å skape et hyggelig miljø som gir vekst og mulighet for alle

TannAtelieret skal gi støtte, feedback og hjelp til å fremme den personlige utvikling og vekst, samt fremme ønske om å være langtidsdeltaker hos hver enkelt.
Vår målsetting vil alltid være satt høyt, slik at alle må strekke seg for å nå nye områder de behersker. Alle skal oppmuntres til å dra fram det beste i seg selv.
Det skal skapes et miljø hvor alle kan føle seg trygge og samtidig ser fram til å komme på arbeide hver dag. Alle må være klar over at et godt miljø er noe som må skapes hver dag og vi alle har ansvar for å bidra til at det skjer.

Dette fordi vi tror at ”suksess ikke er målet for reisen, men selve reisen”