"Før og etter"- bilder av behandlinger ved TannAtelieret

Vi har nedenfor lagt ut noen kasus vi har behandlet ved TannAtelieret for å vise hva som er mulig å få til med dagens behandlingsmetoder. Alt det tanntekniske arbeidet er utført av dyktige norske tannteknikere.

Kasus 1

Før behandling

Etter behandling

Før behandling

70 år gammel kvinne som i lengre tid hadde ønsket å gjøre noe med hvordan hun så ut men hadde utsatt beslutningen om å gjøre fordi hun var usikker på hvordan resultatet ville bli. Det som plaget henne var følgende:

• Avvik i farge mellom fyllinger, kroner og hennes egne tenner
• Synes egne tenner var for mørke
• Tannslitasjen
• Mellomrom mellom tennene
• Smilelinje

Etter behandling

Resultatet vi oppnådde for henne med IPS Empress kroner.

Behandling utført av: Tannlege Bjørn Hogstad
Tanntekniker: Perna TannDesign A/S

Kasus 2

Før behandling

Etter behandling

Før behandling

62 år gammel kvinne med en gammel 3 ledds bro i overkjeven hun ikke var fornøyd med.

• Avvikende farge mellom bro materialet og hennes egne tenner
• Rotoverflaten synlig over kronekanten noe som hun oppfattet som skjemmende
• Karies på en av tennene i broen

Etter behandling

Dette var resultatet vi oppnådde for henne etter ferdig behandling med en hel keramisk bro.

Behandlingen utført av: Tannlege Bjørn Hogstad
Tanntekniker :Perna Tanndesign A/S

Kasus 3

Før behandling

Etter behandling

Før behandling

Eldre mann som hadde frakturert en krone på en fortann.

Etter behandling

Behandlingsproblematikken ble løst ved det ble framstilt en hel keramisk fortannskrone.

Pasienten hadde ikke anledning til reise ned til Perna Tanndesign A/S for farge uttak og fargekorreksjon i forbindelse med innprøvningen. Ved innprøvning og innfarging hos tanntekniker hadde vi oppnådd et ennå bedre estetisk resultat for pasienten. Pasienten ønsket ikke å gjøre en slutt korrigering på fargen og var fornøyd med resultatet.

Behandlingen utført av: Tannlege Bjørn Hogstad
Tanntekniker :Perna Tanndesign A/S

Kasus 4

Før behandling

Etter behandling

Før behandling
Før behandling

Ung dame som hadde vært uheldig og falt og slått skall av 2 fortenner og brukket kjeven på 2 steder. Se fikseringen på røntgen

Etter behandling
Etter behandling

Etter bruddene var tilhelt ble det etter en del forbehandling framstilt porselenslaminater / fasader. Dette er tynne porslens skall som er limt fast til de 2 store fortennene.

Behandlingen utført av: Tannlege Bjørn Hogstad
Tanntekniker: Matrix Dental A/S

Kasus 5

Før behandling

Før behandling
Før behandling
Før behandling

En 80 år gammel mann. Bildene nedenfor viser et mer omfattende kasus hvor pasienten er plaget med TMD (Temporomandibulær dysfunksjon) som ga seg utslag i svimmelhet og øresus for pasienten grunnet overbelastning avtyggemuskulatur. Dette er forårsaket av de ekstreme bittforholdene med tvangsføring.

Etter behandling

Etter behandling
Etter behandling
Etter behandling

Den innledende behandlingen for TMD ble gjort med bittskinne. Da pasienten etter en tid var blitt symptomfri ble det planlagt en rekonstruksjon av bittforholdene som skulle sørge for stabile optimale forhold for leddfunksjon, tyggemuskler og gode bittforhold.

Resultatet på bildene ovenfor viser resultatet etter behandling er ferdig hvor man har fått normalisert bittforholdene. Behandlingen er utført med cerec kroner. Pasienten ønsket å bevare noe av det opprinnelige mellomrom han hadde mellom fortennene før behandlingen startet. Det er litt belegg ved tannkjøttskanten i underkjeven da bildet ble tatt da pasienten kom inn til oppfølgende rutine kontroll hos tannpleier.

Behandlingen er utført av: Tannlege Bjørn Hogstad
Tannteknikere: Matrix Dental

Kasus 6

Før behandling

Før behandling

Middelaldrende kvinne som ønsket å få lukket mellomrommet mellom fortennene. Som del av behandlingsplanen ble det også informert om muligheten til å få lukket mellomrommet ved hjelp av tannregulering.
Dette behandlingsalternativet valgte pasienten å takke nei til. To kroner på de små fortennene hadde hun hatt lenge. Disse kronene var fremstilt med en metallkappe som det var lagt porselen på. Metall kantene var synlige og man kan se gjennomskinn av metallet via overliggende tannkjøtt.
Fargen på disse kronene er også avvikende i forhold til de andre tennene.
Fronten i overkjeven viser tegn på slitasje forårsaket av pasienten skjærer tenner på natten (bruxer)

Etter behandling

Etter Behandling

Den endelige behandlingsløsninge er vist nedenfor. Her er det benyttet helkeramiske kroner fra hjørnetann til hjørnetann i overkjeven. Man har fått rekonstruert dette området slik at det beskytter de baken forliggende tenner.
Vi har i samarbeid med tanntekniker greid å få et tiltalende estetisk resultat med god fonetikk, leppestøtte og god funksjon. I dette tilfellet hadde pasienten vært hos tanntekniker for fargeuttak. Da de definitive kronene var ferdige ble de de siste estetiske og funksjonelle justeringer gjort der med pasienten til stede.Dette arbeidet tok 3 timer hos tanntekniker. Dette er viktig for å kunne tilby optimal estetikk og funksjon. Vi tannteknikere hos Perna Tanndesign jobber som et enhetlig team til pasientens best.
Deretter ble kronene prøvet inn hos oss og kontrollert før de ble sementert i tilfelle det klinisk og estetisk skulle vært behov for ytterligere korrigeringer. I såfall ville kronene blitt returnert til tanntekniker for dette. I dette tilfellet var dette ikke nødvendig.
Man kan se at tennene bak i munnen har noe gråskjær. Det er forårsaket av at amalgamfyllinger som er mørke skinner ,her skinner igjennom .

Behandlingen er utført av: Tannlege Bjørn Hogstad
Tannteknikere: Perna Tanndesign